Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Základy účetnictví

Základy účetnictví
Základy účetnictví
Hana Březinová

Tato učebnice přináší minimální rozsah potřebných znalostí, které umožní pochopit základy účetnictví. Při psaní této učebnice byla inspirací kniha autorů Hana Březinová a Vladimír Munzar, jejíž řada vydání posloužila jako pomůcka při studiu účetnictví v rámci certifikace účetních v České republice a odchovala celou generaci účetních, auditorů a ekonomů.

Skripta jsou rozdělena do 15 kapitol, které jsou řazeny tak, aby student pochopil způsob nazírání na majetek v účetnictví, jeho identifikaci, třídění, ocenění, elementární zaznamenávání, propojení vazeb pomocí aplikace účetních metod tak, aby mohl být za určité účetní období vykázán v přehledných účetních výkazech uživatelům, kteří se potřebují seznámit s podstatnými informacemi o účetní jednotce.

Další informace: Knihovna - UniversityCollege Prague (ucp.cz).

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama