Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Účetní závěrka

Účetní závěrka
Účetní závěrka
Výklad a praktické příklady
Hana Březinová, Pavel Štohl

Tato učebnice předpokládá znalost všeobecných účetních principů, zásad a účetních metod, základů účetnictví, dále běžných postupů účtování v České republice. Navazuje tedy na vědomosti o účetnictví v rozsahu učebnice Účetnictví I, která je využívána v rámci certifikace účetních v České republice. Cílem této učebnice je nejen shrnout, ale také rozvinout problematiku týkající se účetní závěrky, a to především podle českých pravidel, avšak s upozorněním na mezinárodní kontext. Učebnice si klade za cíl pomoci posluchačům pochopit detailněji účetní závěrku, která je základním cílem vytváření informací pro rozhodování, řízení a zobrazení finanční situace účetních jednotek.

Další informace: Knihovna - UniversityCollege Prague (ucp.cz).

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama