Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace
Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace
Hana Březinová

Tato publikace je určena zejména pracovníkům příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu, jejichž financování a hospodaření se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž pracovníkům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky, jejichž hospodaření se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále může tento materiál posloužit také pracovníkům provádějícím u výše uvedených organizací finanční kontrolu, finanční audit, či pracovníkům, kteří provádějí finanční analýzy a rozbory účetních závěrek těchto subjektů. Tato publikace může sloužit rovněž pracovníkům obcí a krajů, zejména v případě, pokud tyto subjekty vykazují hospodářskou činnost, a také v případě, že vykonávají kontrolní činnost u subjektů, jejichž jsou zřizovateli.

Předložený odborný materiál může sloužit i jako vhodná studijní pomůcka pro posluchače vysokých škol, aby se mohli podrobně seznámit s postupy účtování uplatňovanými u příspěvkových organizací.

Publikaci doporučuje Komora certifikovaných účetních.

Další informace u nakladatele: Verlag Dashofer nakladatelství spol. s r. o.

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama