Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Finanční řízení hotelů

Finanční řízení hotelů
FINANČNÍ ŘÍZENÍ HOTELŮ
Hana Březinová, Vladana Horáková

Odborné publikace Hany Březinové jsou známé prolnutím teoretických a právních rámců s praktickými řešeními, postupy a konkrétní realizací v dané oblasti praxe. V případě hotelů bylo potřeba se na tyto objekty podívat ne z pozice hosta, ale z pozice manažera. Co potřebuje vědět, znát a získat za data a informace, aby při finančním řízení dokázal hotelu prospět? Vladana Horáková, která je nominována v rámci Asociace hotelů a restaurací na hoteliérku roku 2022 za Golden Apple Hotels se prakticky snaží pozitivně ovlivňovat cestovní ruch i sektor služeb a umožnit udržitelnost a rozvoj v hotelnictví v komplikovaných dvacátých letech našeho století. Kniha Finanční řízení hotelů je prolnutím přístupů obou autorek.

Na ekonomiku každého hotelu má velký vliv jeho organizační struktura, zda se jedná o samostatný hotel nebo hotelový řetězec, dále se projeví právní, politické a inflační vlivy. Nelze opomenout ekologii, rychle se měnící technologie i sociokulturní aspekty. K tomu je potřeba přidat ten nejdůležitější element, kterým je host.

Cíl finančního řízení hotelu se rozdělí na proud vnější a vnitřní a podle toho je potřeba nastavit pravidla, metody, způsoby získávání a přenosu informací, jejich seskupování a vyústění do informačních výstupů potřebných pro manažerské a finanční řízení hotelu. Úspěšný manažer se v knize ponoří do systému kalkulací, rozpočetnictví, controllingu a hotelového reportingu. Než si zavolá externí spolupracovníky, jako jsou daňový poradce a auditor, seznámí se s účetními a daňovými specifiky hotelu a možnými kontrolními systémy. Svoje poznatky završí interním a externím auditem.

Další informace u nakladatele: Wolters Kluwer.

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama