Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Finanční účetnictví

Finanční účetnictví
Finanční účetnictví
Hana Březinová

Publikace si klade za cíl poskytnout potřebné informace o finančním účetnictví se zaměřením na podnikatelské subjekty (obchodní korporace), vysvětlit čtenáři základní účetní metody a jejich aplikaci při běžných i náročnějších postupech účtování a nastínit problematiku účetní závěrky.

Finanční účetnictví navazuje na Základy účetnictví, ve kterých se studenti seznámili s podstatou podvojného účetnictví, základními zásadami, byly vymezeny významné účetní prvky a vysvětleny nezbytné souvislosti týkající se účetních jednotek.

Finanční účetnictví rozvíjí základy a na finančním účetnictví podnikatelů vysvětluje podrobněji účetní metody a účetní postupy. Studenti tak mají možnost se blíže seznámit s účetními postupy a vyústit svoje snažení v uzavření účetních knih a sestavení účetní závěrky. Tak mohou na praktických ukázkách blíže prozkoumat účetnictví jako informační systém.

Publikace přináší formou řešených příkladů ukázky standardních postupů účtování o jednotlivých skupinách aktiv, vlastního kapitálu a závazků. Nenásilnou formou jsou podávány studentovi také informace z teorie účetnictví i věcně právní úpravy podnikatelského prostředí.

Další informace: Knihovna - UniversityCollege Prague (ucp.cz).

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama