Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Management ekonomiky a financí

Management ekonomiky a financí
Management ekonomiky a financí
Hana Březinová

Stručná publikace Management ekonomiky a financí rozvádí specifickou metodu řízení. Jejím cílem je vysvětlit čtenářům nutnost řízení subjektů, způsoby řízení, metody ekonomického a finančního řízení, ukázat finanční řízení a ekonomiku firmy jako komplexní řízení finančních zdrojů organizace a uvést jeho základní procesy. Autorka prezentuje metody finančního řízení na finanční analýze, a to analýze zisku, nákladové analýze, metodách řízení oběžného majetku, metodách získávání finančních zdrojů, řízení investičního majetku a oceňování podniku. Cílem ekonomického a finančního řízení je maximalizace tržní hodnoty podniku. Publikace přináší kategorizaci subjektů, navazuje základními ekonomickými a finančními předpoklady podnikatelských subjektů, základními ekonomickými a finančními předpoklady neziskových subjektů. Následně se věnuje účetnictví jako nástroji kontroly a ekonomické rovnováhy finančního řízení subjektu. Vymezuje národní účetní pravidla, objasňuje jako východisko evropské směrnice a nutnost přímého použití nařízení Evropské unie o používání mezinárodních účetních standardů. Publikace seznámí studenta s daňovým systémem, takže získá informace o daňovém řádu, dani z přidané hodnoty, dani z příjmů, zdravotním a sociálním pojištění a ostatních daních. Podrobněji se student věnuje účetnímu výkaznictví, metodám finančního řízení podle finančních ukazatelů a výkazů. Útlá publikace je nabytá významnými informacemi, bez kterých se žádný manažer neobejde, bez kterých není možné řídit ekonomiku a finance žádného subjektu.

Další informace: Knihovna - UniversityCollege Prague (ucp.cz).

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama