Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Účetnictví veřejného sektoru

Účetnictví veřejného sektoru
Účetnictví veřejného sektoru
Hana Březinová

Druhé vydání publikace Účetnictví veřejného sektoru je určené pro výuku na ekonomicky zaměřených vysokých školách v České republice. Čtenář se seznámí s vymezením veřejného sektoru včetně základních informací o mezinárodních účetních standardech IPSAS. Zásadní je koncepční rámec vymezující úlohu, cíle, informační potřeby, kvalifikační charakteristiky a prvky účetních výkazů. Jinak se autorka podrobněji věnuje regulaci účetnictví v České republice včetně účetního výkaznictví, sestavení účetní závěrky, přezkumu hospodaření ve vybraných účetních jednotkách a schválení účetní závěrky.

Další informace: Knihovna - UniversityCollege Prague (ucp.cz).

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama