Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Ekonomické aspekty insolvenčního řízení

Máte více věřitelů, nejste schopni platit včas své závazky, zastavujete platby, nejste si jisti, zda Vám hrozí úpadek anebo že již splňujete kritéria, že jste dlužníkem v úpadku? Chcete odvrátit případný konkurs a pokusit se o reorganizaci? Chcete navrhnout vhodný reorganizační plán vyhovující podmínkám Vaší firmy? Chcete správně provést reorganizační plán, který soud přijal?

S tímto a dalšími ekonomickými procesy a postupy souvisejícími s insolvenčním řízením a jeho konkrétním řešením formou reorganizace nebo konkursu, s auditem řádných, mimořádných a mezitímních účetních závěrek v insolvenčním procesu Vám ráda pomohu.

Potřebujete-li poradenskou nebo auditorskou spolupráci v rámci insolvenčního řízení, využijte kontakt info@audit-habr.cz nebo mobilní telefon: 733 517 443.

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama