Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Prověřování vnitřních směrnic

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. má dlouholetou zkušenost s posuzováním, prověřováním, ale také vytvářením vnitřních směrnic účetních jednotek. Podstatou a hlavním cílem těchto směrnic je kvalitní řízení účetních jednotek, vytváření funkčního vnitřního kontrolního systému, zajištění správného vedení účetnictví a vytváření kvalitních účetních závěrek. Tato činnost je velmi úzce spjata s metodikou účetnictví.

Potřebujete-li jakékoliv služby v oblasti vnitřních směrnic účetní jednotky, využijte kontakt info@audit-habr.cz nebo mobilní telefon: 733 517 443.

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama