Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Lektorská činnost

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. vede přednášky, semináře, kulaté stoly, konference a poskytuje další lektorskou činnost, a to jak osobní, tak i distanční formou on-line. Svůj slovesný projev vždy doplňuje o kvalitní studijní materiály pro účastníky odborných akcí. Jsou to klasické monografie, učebnice, studijní materiály, skripta, prezentace v různých formách.

Publikuje a přednáší v oblasti účetnictví ve vazbě na věcněprávní předpisy a daně. Zaměřuje se jak na podnikatelské subjekty, tak vybrané účetní jednotky (zejména organizační složky státu a příspěvkové organizace) a nestátní neziskové organizace.

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. je vysokoškolskou učitelkou, přednáší pro řadu institucí, organizací a firmy.

Potřebujete-li kvalitní lektorku pro odbornou přednášku, seminář aj. aktivity formou face to face nebo on-line, využijte kontakt info@audit-habr.cz nebo mobilní telefon: 733 517 443.

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama