Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Metodická činnost

Podle předmětu činnosti konkrétní účetní jednotky, její struktury, působení v rámci České republiky nebo i v zahraničí, vazby uvnitř majetkově nebo personálně propojených subjektů je nezbytné nastavit podle právního rámce individuální vnitřní systém skupiny nebo konkrétní účetní jednotky, zpracovat vnitřní pravidla a směrnice v oblasti organizace, řízení, financování a účetnictví, vybrat správné účetní metody a postupy zejména ve speciálních účetních případech.

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. má dlouholetou zkušenost s posuzováním, prověřováním, ale také vytvářením vnitřních směrnic účetních jednotek. Podstatou a hlavním cílem těchto směrnic je kvalitní řízení účetních jednotek, vytváření funkčního vnitřního kontrolního systému, zajištění správného vedení účetnictví a vytváření kvalitních účetních závěrek.

Správně nastavený systém minimalizuje rizika účetní jednotky při kontrolách, zajišťuje věrný a poctivý obraz o předmětu činnosti účetní jednotky v rámci účetní závěrky.

Potřebujete-li metodickou činnost, využijte kontakt info@audit-habr.cz nebo mobilní telefon: 733 517 443.

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama