Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Poskytované služby

Účetnictví je základní stavební prvek a pilíř informačního systému každé účetní jednotky, každé společnosti. Dlouhodobým cílem doc. Ing. Hany Březinová, CSc. je zkvalitnit účetnictví v České republice tím, že pomáhá svým klientům vytvářet spolehlivé, průkazné a úplné účetnictví na úrovni, která je vyhovující nejen pro využití k řízení těchto účetních jednotek, pro získání bankovních úvěrů, doložení soudních jednání včetně insolvenčních procesů, ale také jako podklad pro věrohodné daňové přiznání.

Můžete se na mě obrátit s požadavky v oblasti podnikatelských subjektů, jejich skupin, vybraných účetních jednotek a nestátních neziskových organizací. Specializuji se na

  • metodickou činnost (tvorba účetních systémů konkrétních účetních jednotek a jejich skupin, vytvoření a nastavení vnitřních finančních a účetních pravidel ve vazbě na daňový systém, aplikace účetních metod, stanovení konkrétních účetních postupů)
  • poradenská činnost pro výše uvedené subjekty v oblasti financí, účetnictví a daní ve vazbě na věcně právní předpisy
  • audit účetních závěrek ve smyslu zákona o účetnictví, zákona o auditorech, zákona o obchodních korporacích a právní úpravy pro vybrané účetní jednotky a neziskové nestátní organizace
  • ostatní auditorskou činnost (forézní audit, due diligence, čerpání dotací)
  • firemní transformace
  • příprava nebo audit zpráv o udržitelnosti (ESG)
  • insolvenční řízení
  • lektorskou činnost
  • publikační činnost (jedná se nejen o odborné publikaceakomentáře k právním předpisům v rámci ASPI, ale též o odborné články uveřejněné na DAUČ – Vše pro daňaře a účetní; zásadní je také publikační činnost v rámci www.daneprolidi.cz)

Nebojte se zavolat

S (spolehlivost) O (ochota) S (serióznost).

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama