Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

ESG a účetní souvislosti

ESG a účetní souvislosti
ESG a účetní souvislosti
Hana Březinová

Problematika udržitelnosti je fenoménem minimálně posledních dvaceti let a péče o Environmentální, Sociání a Governance (řízení) problematiku stále roste. Nejen, že životní prostředí ovlivňuje podniky a životy občanů na celém světě, ale především činnost firem a působení dnes již více než 8 miliard obyvatel má zásadní dopad na naši planetu. Rada spojených národů, Evropská unie, ale i Česká republika zásadním způsobem mění svůj přístup k využívání přírodních zdrojů, na prvním místě pitné vody, které je čím dál tím méně k dispozici, dále k zemědělským podmínkám umožňujícím získávat potraviny, ovzduší se snahou nezvyšovat teplotu planety a množství CO2, mající negativní důsledek na zdraví lidstva a ohřívání Země.

Kniha je průvodcem problematiky ESG od vymezení podstaty, cíle, parametrů, ukazatelů, přes snahu sestavit zprávu o udržitelnosti a navázat ji na související účetní výkazy a přílohu v účetní závěrce. Autorka nabízí východiska při zavádění postupů, vymezení a seskupení potřebných údajů, jejich možné zaznamenání do dílčích výkazů a tabulek a provázání s účetní závěrkou a výroční zprávou.

Další informace u nakladatele Wolters Kluwer: ESG a účetní souvislosti (wolterskluwer.cz).

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama