Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným
Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným
Hana Březinová, Pavel Štohl

Distanční studijní opora si klade za cíl provést studenta srozumitelným, přehledným a odborně fundovaným způsobem životem společností s ručením omezeným od jejího vzniku, až po její zánik. Stručně jsou vymezeny základní právní předpoklady a premisy upravující věcnou stránku dané problematiky, která je zobrazena v účetnictví a na ni jsou navázány daňové důsledky. Student se seznámí s běžnými účetními a daňovými specifiky společnosti s ručením omezeným, což je nejběžnější forma obchodní společnosti v České republice. Zvolena byla forma výkladu věcněprávní úpravy dané problematiky s demonstrováním na řešených příkladech, pro procvičení slouží praktické úlohy. Po prostudování distanční studijní opory bude student znát zásadní informace z hospodářského života této formy podnikání.

Publikaci doporučuje prof. Ing. Libuše Millerová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra finančního účetnictví a auditing.

Další informace: Knihovna - UniversityCollege Prague (ucp.cz).

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama