Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II - účetní závěrka
Finanční účetnictví II
účetní závěrka
Hana Březinová, Pavel Štohl

Dlouholetá metodická, auditorská a pedagogická práce nás vedla k tomu opět si ve stručnosti pohrát s účetní závěrkou a krátce říci, jak na to při jejím sestavování, ale i při jejím čtení. Cílem v žádném případě není detailní popis procesu účetní závěrky nebo provedení finanční analýzy podniku. V takovém případě by texty narostly na pětinásobek současného rozsahu. Nechtěli jsme se utápět v detailních postupech účtování a daňových souvislostech. To si ponechme na předměty, jako je pokročilé účetnictví, daňová specifika různých subjektů, na speciální semináře, volitelné předměty rozšiřující obor účetnictví. Tato skripta stručně, jasně, srozumitelně a přehledně mají čtenáře uvést do finálních prací s účetními záznamy a pořídit a vyhodnotit ten nejpodstatnější – účetní závěrku.

ublikace navazuje na skripta Účetní závěrka, která byla poprvé vydána na SVŠE Znojmo v roce 2008. Autorský tým přibral pro praktickou cvičebnici Ing. Lucii Formanovou, která do procesu aktualizace a rozšiřování textů přispěla jako konzultantka. Patří jí naše poděkování a zároveň věříme, že to umožní zdařilou tvorbu a návaznost praktických příkladů, úloh a testů.

Další informace: Knihovna - UniversityCollege Prague (ucp.cz).

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama